Premis


PREMI A LA INTEGRACIÓ DELS TEMES TRANSVERSALS EN EL CURRÍCULUM 2004 

Projecte: Magdalena interactiva amb Clic

Resolució de 22/10/04 de la Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana (DOCV 04/11/04)PREMI A LA INTEGRACIÓ DELS TEMES TRANSVERSALS EN EL CURRÍCULUM 2006 

Projecte: FaClic

Resolució de 09/11/06 de la Direcció General d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana (DOCV 21/11/06)PREMI A MATERIALS DIDÀCTICS DIRIGITS A L'ATENCIÓ EDUCATIVA DE L'ALUMNAT INMIGRANT 2007


Resolució de 09/11/07 de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana (DOCV 21/11/2007PREMI AL CONCURS D'AJUDES AL DESENROTLLAMENT DE RECURSOS EDUCATIUS DIGITALS 2007


Resolució de 26/11/2007 de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana (DOCV 07/12/2007)PREMI EXTRAORDINARI AL MILLOR TREBALL A MATERIALS DIDÀCTICS PER A LA MILLORA DEL RENDIMENT DE L'ALUMNAT EN L'ENSENYANÇA BÀSICA 2008

Projecte: J@ume800 (JClic)

Resolució de 17/11/2008 de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana (DOCV 27/11/2008)