Activitats


Desenvolupament d'aplicacions i programari

 Per tal d'assolir el primer objectiu que es va marcar al principi (la introducció en els centres escolars de la gestió informatitzada) el nostre grup va dissenyar i posar en funcionament en moltes escoles el PROGRAMA DE GESTIÓ DE CENTRES (PROGES).

  Es tractava d’una aplicació desenvolupada en BASIC, que facilitava la gestió dels centres educatius. Aquest programa va ser utilitzat en 50 escoles de la província dotades amb l'ordinador Amstrad PCW-8256 concedit per la Diputació Provincial (convocatòria 22/05/1986). El PROGES ha estat utilitzant-se fins l’'aparició del programari de la Generalitat Valenciana dissenyat per a aquest fi i d'ús obligatori.
També es va elaborar el primer arxiu de documents administratius elaborats amb el LOCOSCRIPT, processador de textos per a l’Amstrad.

  En un intent de crear el que després s’ha conegut com a programari educatiu, es va aportar ARITMÈTICA I, programa de càlcul elemental amb l'objectiu d’introduir les eines informàtiques en la tasca diària de les aules.
També es van traduir al castellà les primitives del llenguatge LOGO per a l'Amstrad (DR.LOGO).

  En l'apartat PUBLICACIONS es recullen els últims treballs del nostre Seminari.Cursos

Els cursos organitzats pel Seminari d'Informàtica de Castelló han sigut molts. Cal destacar el primer d'ells que, desenvolupat els dissabtes (matí i vesprada) entre el 22 de novembre de 1986 i el 31 de gener de 1987 i baix l'epígraf INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE LOGO, tenia com a objectiu iniciar als docents en la programació emprant el millor llenguatge informàtic a l'abast del món educatiu, el LOGO.

A aquesta activitat formativa li'n van seguir d'altres com “Introducció al Processador de Textos Wordperfect 5.1” (1993) o els diferents cursos d'iniciació a l'ús de les bases de dades o els fulls de càlcul.

Quan l'ús de la informàtica va anar generalitzant-se tant en l'àmbit domèstic com en l'educatiu, i amb l'aparició de nou programari que facilitava la tasca docent pel que fa a la creació d'entorns d'aprenentatge, el Seminari d'Informàtica de Castelló va assumir l'objectiu d'introduir i desenvolupar noves línies d'actuació com ara els cursos on el CLIC és objecte d'aprenentatge.Jornades

La tasca desenvolupada pel Seminari sempre s'ha caracteritzat per canalitzar i difondre les experiències educatives que des dels centres educatius i altres institucions han anat desenvolupant-se. Un clar exemple són les diferents jornades que el nostre Seminari ha organitzat:

  - I Jornada per al seguiment de l'Amstrad PCW-8256 (30 de maig de 1987)

  - II Jornada per al seguiment de l'Amstrad PCW-8256 (1988)
 En aquestes jornades es presentaven les actuacions desenvolupades amb el primer dels ordinadors que va arribar a les nostres escoles de la mà de la Diputació de Castelló. Els diferents projectes presentats tenien com a base la utilització de l'ordinador Amstrad PCW-8256.Participació en congressos i jornades

  Any 1987
  I Jornada del CEP a Castelló

  El Seminari participà en aquesta primera jornada desenvolupada de l’1 al 5 de juny.

  Any 2000
  Primera Jornada de Millora Educativa de l’UJI (Universitat Jaume I de Castelló)

  En aquesta ocasió vam presentar la ponència “Aplicació del CLIC a l’ensenyament obligatori”.

  Any 2004
  I Congrés Internacional Educació i Immigració

 El Seminari d'Informàtica de Castelló va ser requerit per a participar en el I CONGRÉS INTERNACIONAL EDUCACIÓ I IMMIGRACIÓ (València 25, 26 i 27 de novembre de 2004) com a conseqüència d'haver obtingut el quart dels Premis de la Comunitat Valenciana a materials didàctics dirigits a l'atenció educativa de l'alumnat immigrant. Vam presentar el treball “Magdalena Interactiva amb Clic”.

  Any 2008
 Curs Materials Curriculars per a l'Educació Compensatòria ,convocat per RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2007 (DOGV núm. 5.686 de 23/01/2008) i realitzat al CEFIRE de Gandia.

El Seminari d'Informàtica de Castelló va ser convidat a participar en aquest curs amb la ponència: “Materials curriculars per a l'educació compensatòria”. Vam presentar els nostres treballs i la manera de treballar els continguts propis de l'educació compensatòria mitjançant les TIC.I Trobada CLIC 2008

El dissabte 5 d'abril de 2008 vam organitzar a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló la I Trobada Clic, adreçada a usuaris i amics del projecte. La inscripció va ser un èxit i vam rebre la vista de mestres procedents de València, la Rioja, Alacant o Madrid.

  Els tres objectius fonamentals que ens vam plantejar van ser:

  - Conèixer directament algunes de les persones que han fet possible que el projecte Clic siga una realitat.

  - Reflexionar sobre el paper que les eines TIC de suport a l'aprenentatge juguen a l'escola.

  - Compartir experiències i punts de vista sobre el món de l'educació.

  Al llarg del matí vam tenir l'oportunitat d'escoltar una interessant conferència titulada Passat, present i futur del projecte Clic, a càrrec de l'equip responsable del programa i d’intercanviar projectes i iniciatives entre nosaltres.

  Per la vesprada, després d'un dinar de germanor, vam reprendre l'actitivitat  amb la presentació de materials i experiències d'aula. La cloenda, on va reflexionar sobre "Algunas ideas sobre desarrollar la competencia digital en Primaria y en ESO", va estar a càrrec de Jordi Adell, director del CENT. UJI-Castelló.

  Però també va haver temps per la part lúdica. A aquesta jornada central la va precedir divendres 4 una recepció oficial al Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelló i posterior sopar en un cèntric hotel de la capital de la Plana. Diumenge, abans d'acomiadar-nos, vam recòrrer els llocs més emblemàtics del terme perquè els nostres hostes s’emportaren un record inesborrable de la seua estada.Informàtica a l'escola 2.5

Els dies 15 i 16 d'abril de 2011 el Seminari d'Informàtica de Castelló va celebrar el 25è aniversari amb unes jornades al voltant del paper de les TIC a l'educació, desenvolupades en les instal·lacions de la Universitat Jaume I de Castelló i amb el següent programa.X Jornades Novadors 2013
Universitat Jaume I de Castelló. 5 i 6 de juliol de 2013.