ACV "Els Mestrets"

   

   Iniciem un projecte de col·laboració amb l' Associació Cultural de Veïns "Els Mestrets".


            Objectius:

                1. Crear una plataforma de treball conjunt entre les dues entitats.

                2. Difondre la cultura de Castelló ampliant el ventall d'eines d'accés.

                3. Impulsar l'ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).

                4. Establir canals de col·laboració i suport mutus.


Accés a la pàgina de l'ACV "Els Mestrets"