EDUCAR EN L'ÚS RESPONSABLE DE LES TIC

El web 'escuelatic.es' proposa unes pautes per fer un ús responsable de les TIC com a ferramenta fonamental en l'educació al segle XXI. Per tal d'evitar riscos i perills cal tenir en compte la normativa vigent, una sèrie d'enllaços per comprendre la importància d'educar amb les TIC i un filtre de continguts habilitat per la Junta de Andalucía.

Segueix per Correu Electrònic