II CONGRÉS COMUNICA2.0 A GANDIA


Aquests dies s'està celebrant a Gandia el II Congrés Comunica2.0 en el que es pretén que, des dels casos reals i l'experièncie professional i personal dels convidats, els participants adquirisquen informació, coneixement, eines i estratègies de formació.

Si voleu saber més...

http://www.comunica2gandia.com/

Segueix per Correu Electrònic