LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORTS I LA CULTURA VALENCIANALa Conselleria d'Educació Cultura i Esports ha facilitat el següent material en pdf perquè els docents puguen fer front al repte de donar l'assignatura de recent creació Cultura Valenciana.


Una xicoteta perla, que no mereix major comentari, al tractar el cant d'estil i fer ús de les TIC:

"Tens accés a diferents mostres de cant d’estil valencià en

https://www.youtube.com"

Per descarregar el llibre ací teniu l'enllaç:

http://www.cece.gva.es/docs/CULTURA_VALENCIANA_VALENCIA.pdf

Segueix per Correu Electrònic