ESTRELLA LÓPEZ AGUILAR AFIRMA QUE LES TIC SÓN TENDÈNCIA

Estrella López Aguilar.


"La competència digital dels alumnes i desl docents implica la capacitat d'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per alcançar els objectius relacionats amb el treball, l'aprenentatge i l'ús del lleure, tot adreçat a lograr una participació activa en la societat". Aquest paràgraf pertany a un interessant article signat per la docent, pedagoga i aventurera de les TIC, Estrella López Aguilar titulat ‘Com-tendencias: ¡Se llevan las TIC!’ i publicat al web educaciontrespuntocero.com.

Aquest és l'enllaç:

http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/estrella-lopez-aguilar-com-tendencias-se-llevan-las-tic/20770.html

Segueix per Correu Electrònic