TENDÈNCIES EN TIC I EDUCACIÓLa psicòloga social Dolores Reig apunta en els següents enllaços 5 tendències en TIC i eduació per a 2014:


PART 1


PART 2

Segueix per Correu Electrònic