LES TIC NO RESOLEN EL FRACÀS ESCOLAR


Bussejant per la xarxa he trobat un interessant article a El País que conclou que les TIC, per elles mateix, no garanteixen l'éxit de l'alumant.


http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/10/21/actualidad/1319148008_850215.html

Segueix per Correu Electrònic