'Bolonia y las TIC: de la docencia 1.0 al aprendizaje 2.0'

Francesc Esteve, investigador de la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària, és l'autor d'un interessant article sobre Bolonia i les TIC. Al text "examina l'estat i l'evolució de les noves eines i com l'aparició de les teconologies 2.0 obren encara més possibilitats. El treball se centra en l'estudi dels poratafolios digitals, les xarxes socials i les tecnologies de clous computing i en l'anàlisi d'algunes bones pràcticas al respecte.

Segueix per Correu Electrònic