FONTS ESCOLARS PER A INSTAL·LAR

El web  tic-educacio.blogspot.com.es/  presenta una ferramenta molt útil, una sèrie d'enllaços que ens permetran baixar diferents tipus de lletres per treballar a l'aula. És molt fàcil la seua instal·lació.

Segueix per Correu Electrònic