REFLEXIONAR SEMPRE ÉS BO...


No és un enllaç que s'ajuste estrictament a les TIC, però ens farà pensar i replantejar-nos la nostra tasca d'ensenyants. Paga la pena escoltar-lo...

http://www.youtube.com/watch?v=fJ_hmmOe_v0&feature=youtu.be

Segueix per Correu Electrònic