FILELAB AUDIO EDITOR, EDITA AUDIO DES DEL NAVEGADOR


Aquest editor de audio obri arxius des de Chrome o Firefox; es poden retocar i desar-los en diferents formats. I tot de manera senzilla...


http://bitelia.com/2011/11/filelab-audio-editor-edicion-de-audio-desde-el-navegador

Segueix per Correu Electrònic