CODI OBERT PER ALS LLIBRES DE TEXT


LybraryPirate és una plataforma que pretén implantar un sistema per a que els estudiants puguen accedir als llibres de text de manera gratuïta, una manera d'enfrontar-se al monopoli de les editorials.

Per a més informació...

http://bitelia.com/2011/08/librarypirate-libros-de-texto-de-codigo-abierto-contra-el-monopolio-de-las-editoriales

Segueix per Correu Electrònic