NOVA ADREÇA DEL SEMINARI D'INFORMÀTICA DE CASTELLÓEl Seminari d'Informàtica de Castelló hem hagut de migrar els nostres treballs a un entorn lliure degut als problemes que hi ha amb Java a l'hora de reproduir-los. Així, des d'ara es poden trobar a l'enllaç que adjuntem.

Tanmateix es poden trobar a la mateixa adreça propostes didàctiques en pdf sobre Cultura Valenciana, curs que, amb l'organització del CEFIRE de Castelló, van impartir recentment els membres del nostre col·lectiu.

NOVA ADREÇA

Segueix per Correu Electrònic