LES TIC A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

El següent enllaç del web argentí escritorioeducacionespecial.educ.ar proporciona informació per introduir les TIC a l'educació dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge ben diferents com ara sordesa, discapacitat visual, motriu o intelectual:
http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/tic-educacion-especial.html

Segueix per Correu Electrònic