ESPECIALITZACIÓ DE PRIMÀRIA I TIC A ARGENTINAEl Ministerio de Educación de la Nación d'Argentina ha creat la especialització docent de Nivell Superior en Educació Primària i TIC i l'Especialització docent del Nivell Superior en Educació Primària i Tic per a docents formadors del nivell, amb l'objectiu de formar docents de nivell primari.

Els objectius principals d'aquesta oferta són:

- Promoure l'aprenentatge i la reflexió sobre les pràctiques TIC.

- Ofetar un espai de discussió crític al voltant de la inclusió de les TIC en l'ensenyament i les pràctiques escolars al nivell primari.

- Proposar recursos per la formació, producció i intercanvi d'experiències relacionades amb els aprenentatges i les tecnologies.

Al següent enllaç es pot trobar més informació al respecte:

http://postituloprimariatic.educ.ar/acerca-de/

Segueix per Correu Electrònic