PROCÉS LECTOESCRIPTOR A INFANTIL I ELS PRIMER CURSOS DE PRIMÀRIAEl recurs que hui enllacem està el·laborat per la Junta de Andalucia enfocat a l'aprenentat de i reforçament del procés lectoescriptor destinant fonamentalment a l'alumnat d'Infantil 5 anys i de primer i segon de primària, així com a alumant amb NESE. S'acompanya d'una guia didàctica en PDF i material perquè els docents poguem imprimir més recursos en paper.


A més de recolzar la capacitat d'atenció i percepció visual pretén reforçar la motivació i el gust per la lectura:


Lectoescriptura

Segueix per Correu Electrònic