TREBALLANT LA PREHISTÒRIA DE MANERA COOPERATIVA


El CEIP Juan XXIII de Puerto Real (Cádiz) i el CEIP Virgen del Tiscar de Quesada (Jaén) han desenvolupat un projecte compartid sobre la prehistòria amb els alumnes de cinqué de primària de ambdos centres.

La idea era posar en contacte l'alumnat de tots dos grups per a que treballaren amb documents compartits, de manera que entre tots pogueren arreplegar enllaços, proposar idees i seqüenciar els recursos per a exposar-los oralment en una presentació de diapositives.


Per saber més, entreu al següent enllaç:


PREHISTÒRIA COOPERATIVA

Segueix per Correu Electrònic