LLEGIR I ESCRIURE AMB LES TIC

Maritza Garcés Beleño i Mónica Yadira Pabón Sánchez han elaborat un projecte titulat Leo y escribo con las TIC per dur a terme a l'aula.

Per saber més al respecte entreu al següent enllaç:

LEO Y ESCRIBO CON LAS TIC

Segueix per Correu Electrònic