EL CENT DE LA UJI IMPULSA LES NOVES TECNOLOGIES A L'EDUCACIÓ


El CENT (Centre d'Educació i Noves Tecnologies) és una unitat organitzativa de la Universitat Jaume I de Castelló que treballa per millorar la qualitat de l'educació mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

En la finestra inici es pot llegir el seu objectiu principal: "Us podem ajudar a utilitzar les aplicacions informàtiques i els recursos d'Internet i a traure’n profit en tota mena de processos d'ensenyament/aprenentatge: en l'educació presencial, a distància o mixta (blended), en estudis de grau o de postgrau, en tallers de formació, etc. Expliqueu-nos què voleu fer i en parlem".

Per accedir al seu espai, entreu al següent enllaç:

CENT

Segueix per Correu Electrònic