LLIBRE SOBRE LES TIC A LA DOCÈNCIA


Nuria Segovia García és l'autora del llibre Aplicación de las TIC's a la docencia, editat per Ideaspropias l'any 2005. L'obra se centra en els canvis que ha de fer l'escola davant els nous reptes, passar a l'acció per donar una educació de qualitat que desenvolupe les competències tècniques requerides.

El llibre repassa els nous mitjans i recursos, les noves formes de comunicació i informació i els nous escenaris de formació que proporcionen les tecnologies.

Les dades del llibre son:

Autor:Nuria Segovia García

Idioma: Castellà

Editorial: Ideaspropias Editorial

Categoria: Educació

Any: 2005

ISBN: 978849657809

Segueix per Correu Electrònic