DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A LES TECNOLOGIES DE L'APRENENTATGE

Sánchez Gil, autora de l'article.

Juan María Sancho Gil, catedràtica en el Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, signa el següent article on analitza el conjunt de factors que troben els diferents sistemes educatius en convertir les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

De TIC a TAC el difícil tránsito de una vocal el podeu trobar al següent enllaç:

ARTICLE

Segueix per Correu Electrònic