TIC AILLADES?


El blog de Elheraldo.com publicava recentment la reflexió de Mayra González, comunicadora social i periodista, pel que respecta a la utilització aillada de les TIC a l'educació.

L'article complet es pot llegir al següent enllaç:

Por sí solas las TIC son inútiles en la educación

Segueix per Correu Electrònic