INTERESSANT BLOG SOBRE EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES


Escorcollant per la xarxa hem trobat aquest interessant blog isabelpgarcia.blogspot.com.es/ que recull tot un seguit de recursos per aplicar les noves tecnologies a les aules de Primària.

Per fer una recerca d'allò que necessitem cal anar a "etiquetas" que està a la part esquerra. Una mica més amunt hi ha un poema de Gabriel Celaya sobre allò que significa educar.

Segueix per Correu Electrònic