ES PODEN UTILITZAR LES TECNOLOGIES MÒBILS A L'AULA?


La resposta queda desvellada en un interessant article publicat al web educacontic.es. En ell es parla del m-learning i de línies d'actuació proposades per la UNESCO, entre altres conceptes.

Hi ha una frase que convida a la reflexió: "La tecnología móvil ha venido para quedarse, no solo como herramienta, sino también como una estrategia para nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje".


Per a llegir-lo sencer premeu el següent enllaç:

http://www.educacontic.es/blog/aprendizaje-movil-propuestas-de-actuacion

Segueix per Correu Electrònic