UN ARTICLE ANALITZA ELS AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LES TIC


L'article Aportes y perjuicios de las TIC's a la educación, signat per Ramon Cladellas Pros i Antoni Castelló Tarrida, és crític amb l'aplicació didàctica de les noves tecnologies. Paga la pena llegir-lo.

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Aportes%20y%20perjuicios%20de%20las%20TICs%20a%20la%20educaci%C3%B3n.pdf

Segueix per Correu Electrònic